کلیات طراحی اتاق بحران بر مبنای پدافند غیر عامل

برترین دوره های مدیریت

برترین دوره های کار آفرینی و رشد کسب و کار

کارآفرینی و رشد کسب و کار

مدیریت زمان به سبک حرفه ای ها

۲۹۰,۰۰۰ تومان

کارآفرینی و رشد کسب و کار

سیستم سازی کسب و کار

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارآفرینی و رشد کسب و کار

تکنیک های هدف گذاری ایده آل

۰ تومان
هدف گذاری
کتاب آنلاین

برترین دوره های فنی و مهندسی

حراج!
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۹۰,۰۰۰ تومان

فنی و مهندسی

نقشه خوانی برق

۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!

آنلاین

بازرسی جوش

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان

برترین دوره های بازاریابی و فروش

۷۹۰,۰۰۰ تومان

بازاریابی و فروش

بازاریابی محتوا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازاریابی و فروش

نخبگان تبلیغ نویسی

۱۹۰,۰۰۰ تومان
همکار شو

خواندنی هایی برای شما

آموزش مجازی ایمنی

 ایمنی، آتش نشانی و محیط زیست

آموزش مجازی برق

 برق و ابزار دقیق

آموزش مجازی شیمی و فرآیند

شیمی، فرآیند، بهره برداری

آموزش مجازی کیفیت فرآیند

 مدیریت کیفیت

آموزش مجازی مکانیک

 مکانیک

افتخارات ما

تیم مشاورین ما

فروغ کاظم زاده

فروغ کاظم زاده
مدیرعامل

سمانه آقاجری
پشتیبان IT

فاطمه رضایی

فاطمه رضایی
پشتیبان آموزشی

محمد حیدری مقدم

محمد حیدری مقدم
مدیر IT

برخی از مشتریان ما