برگزاری مجدد دوره PLC S7 300 مقدماتی و پیشرفته

/برگزاری مجدد دوره PLC S7 300 مقدماتی و پیشرفته
برگزاری مجدد دوره PLC S7 300 مقدماتی و پیشرفته۱۳۹۸/۳/۳۱ ۹:۰۰:۲۳

آموزش plc

با توجه به برگزاری موفق دوره PLC S7 300 در دو سطح مقدماتی و پیشرفته، شرکت پتروشیمی اروند درخواست برگزاری مجدد این دوره را در محل سایت عملیاتی برای پرسنل فنی خود نمود، این دوره توسط جناب آقای مهندس احمد فرجی ، متخصص و نویسنده کتب ابزار دقیق ، اجرا شد. لازم به ذکر است در راستای بهبود اثربخشی این دوره ، شرکت هرم علم کوشا ست های آموزشی PLC را در محل پتروشیمی اروند مستقر نمود.

اطلاعات تماس :

hek.co@yahoo.com

تلفن همراه: 09169513756

فکس: 02189773843

وبسایت: صفحه اصلی