تلفن تماس 3756 951 0916
hek.co@yahoo.com

دپارتمان های آموزشی

/دپارتمان های آموزشی
دپارتمان های آموزشی۱۳۹۷/۸/۶ ۱۰:۳۹:۲۷
دپارتمان های آموزشی
گروه مدیریت کیفیت
مهندسی صنایع
گروه مدیریت محیط زیست
گروه مدیریت پروژه
گروه فناوری و امنیت اطلاعات
گروه تبلیغات و روابط عمومی
گروه ایمنی و بهداشت حرفه ای
گروه مدیریت آموزشی و سازمانی
گروه مالی و اقتصاد
گروه مدیریت بازاریابی و فروش
گروه مکانیک و تاسیسات
گروه شیمی و پلیمر

اطلاعات تماس :

Email@siteShoma.com

تلفن: 2222-131-013

فکس: 2223-131-013

وبسایت: پارسی گروپ