دپارتمان های آموزشی

/دپارتمان های آموزشی
دپارتمان های آموزشی۱۳۹۷/۸/۶ ۱۰:۳۹:۲۷
دپارتمان های آموزشی
گروه مدیریت کیفیت
مهندسی صنایع
گروه مدیریت محیط زیست
گروه مدیریت پروژه
گروه فناوری و امنیت اطلاعات
گروه تبلیغات و روابط عمومی
گروه ایمنی و بهداشت حرفه ای
گروه مدیریت آموزشی و سازمانی
گروه مالی و اقتصاد
گروه مدیریت بازاریابی و فروش
گروه مکانیک و تاسیسات
گروه شیمی و پلیمر

اطلاعات تماس :

hek.co@yahoo.com

تلفن همراه: 09169513756

فکس: 02189773843

وبسایت: صفحه اصلی