گروه مهندسی صنایع

//گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی صنایع

عناوین پیشنهادی گروه مهندسی صنایع

ردیفعنوان دورهتعداد روز ردیفعنوان دورهتعداد روز
۱انحراف معیار شش گانه (Six zigma)۲۲۵ارزش گذاری و تجربه سازی تکنولوژی۲
۲مهندسی همزمان
( Concurrent Engineering)
۱۲۶الگو برداری سیستماتیک
Bench marking
۲
۳بهبود مستمر (کایزن)۱۲۷برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)۲
۴طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP)۲۲۸اصول و مبانی برون سپاری
(Out sourcing)
۲
۵طراحی و توسعه محصولات۳۲۹چرخه بهره وری و تکنیک های ارتقا آن۲
۶مدیریت پیکره بندی مبتنی بر استاندارد ISO 10007:2003۲۳۰مدیریت کاهش هزینه از طریق بهبود فرایند تولید و ارائه خدمات۲
۷کنترل کیفیت آماری (SQC)۲۳۱مدیریت کنترل و کاهش ضایعات۱
۸اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان۲۳۲برنامه ریزی و مدیریت بهره وری نوین در کسب و کار۲
۹مدیریت تولید و عملیات۲۳۳مطالعه و ارزیابی کار و زمان۲
۱۰برنامه ریزی و کنترل تولید۲۳۴هزینه چرخه عمر دارایی های فیزیکی Lcc۲
۱۱متعادل سازی خط تولید (Line Balancing)۲۳۵استراتژی ها و فرایند های نگهداری و تعمیرات۲
۱۲تولید ناب (lean producing)۲۳۶برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)۲
۱۳تولید چابک
(Agile Manufacturing)
۲۳۷اصول مدیریت و نگهداری و تعمیرات PM۲
۱۴حسابداری و بودجه بندی امور نگهداری و تعمیرات۲۳۸نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM۲
۱۵آمار و کاربرد آن در مدیریت / مهندسی۱۳۹رویکرد های نوین نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت PDM/CBM۲
۱۶مهندسی مجدد فرایند ها( BPR)۲۴۰نظام آراستگی نظام کار ۵S۲
۱۷مدیریت و بهبود فرایند ها و اندازه گیری اثر بخشی و کارایی۲۴۱تکنیک های ارزیابی ریسک بر اساس ISO 31010:2009۲
۱۸مدیریت و مهندسی ارزش (VE) (سطح ۱و ۲و ۳)۲۴۲مدیریت ریسک مبتنی بر استاندارد های سری ایزو ۳۱۰۰۰۲
۱۹تربیت ارزیابی ۵S۱۴۳مدیریت تکنولوژی۲
۲۰آمار توصیفی و استنباطی۳۴۴خود ارزیابی بر اساس مدل
EFQM -INQA
۲
۲۱نرم افزار Minitab (مقدمات و پیشرفته )هر کدام ۲۴۵سبک های رهبری در مدل EFQM۲
۲۲نرم افزار SPSS (مقدمات و پیشرفته )هر کدام ۲۴۶تکنیک های حل مسئله
(Problem solving)
۲
۲۳نرم افزار Matlab (مقدماتی و پیشرفته )هر کدام ۲۴۷تحلیل ریشه ای خطا (RCA)۲
۲۴تشریح معیار های مدل EFQM-INQA۲
در گروه مهندسی صنایع شرکت هرم علم کوشا آمادگی دارد تا عناوین دوره های مورد درخواست سازمان ها را در محل شرکتها برگزار نماید. بر این اساس دوره های فوق به عنوان پیشنهاد مطرح می گردد.
توسط |۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۰۱:۰۶مهر ۳۰ام, ۱۳۹۷|اخبار شرکت|بدون ديدگاه

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه

هجده − هشت =

اطلاعات تماس :

hek.co@yahoo.com

تلفن همراه: 09169513756

فکس: 02189773843

وبسایت: صفحه اصلی