گروه مهندسی صنایع

//گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی صنایع

عناوین پیشنهادی گروه مهندسی صنایع

ردیفعنوان دوره تعداد روز  ردیفعنوان دورهتعداد روز
۱انحراف معیار شش گانه (Six zigma)۲۲۵ارزش گذاری و تجربه سازی تکنولوژی۲
۲مهندسی همزمان
( Concurrent Engineering)
۱۲۶الگو برداری سیستماتیک
Bench marking
۲
۳بهبود مستمر (کایزن)۱۲۷برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)۲
۴طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP)۲۲۸اصول و مبانی برون سپاری
(Out sourcing)
۲
۵طراحی و توسعه محصولات ۳۲۹چرخه بهره وری و تکنیک های ارتقا آن۲
۶مدیریت پیکره بندی مبتنی بر استاندارد ISO 10007:2003۲۳۰مدیریت کاهش هزینه از طریق بهبود فرایند تولید و ارائه خدمات ۲
۷کنترل کیفیت آماری (SQC)۲۳۱مدیریت کنترل و کاهش ضایعات ۱
۸اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان۲۳۲برنامه ریزی و مدیریت بهره وری نوین در کسب و کار ۲
۹مدیریت تولید و عملیات ۲۳۳مطالعه و ارزیابی کار و زمان ۲
۱۰برنامه ریزی و کنترل تولید ۲۳۴هزینه چرخه عمر دارایی های فیزیکی Lcc ۲
۱۱متعادل سازی خط تولید (Line Balancing)۲۳۵استراتژی ها و فرایند های نگهداری و تعمیرات ۲
۱۲تولید ناب (lean producing)۲۳۶برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)۲
۱۳تولید چابک
(Agile Manufacturing)
۲۳۷اصول مدیریت و نگهداری و تعمیرات PM ۲
۱۴حسابداری و بودجه بندی امور نگهداری و تعمیرات۲۳۸نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM ۲
۱۵آمار و کاربرد آن در مدیریت / مهندسی۱۳۹رویکرد های نوین نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت PDM/CBM۲
۱۶مهندسی مجدد فرایند ها( BPR)۲۴۰نظام آراستگی نظام کار ۵S ۲
۱۷مدیریت و بهبود فرایند ها و اندازه گیری اثر بخشی و کارایی ۲۴۱تکنیک های ارزیابی ریسک بر اساس ISO 31010:2009۲
۱۸مدیریت و مهندسی ارزش (VE) (سطح ۱و ۲و ۳)۲۴۲مدیریت ریسک مبتنی بر استاندارد های سری ایزو ۳۱۰۰۰۲
۱۹تربیت ارزیابی ۵S ۱۴۳مدیریت تکنولوژی۲
۲۰آمار توصیفی و استنباطی ۳۴۴خود ارزیابی بر اساس مدل
EFQM -INQA
۲
۲۱نرم افزار Minitab (مقدمات و پیشرفته )هر کدام ۲۴۵سبک های رهبری در مدل EFQM ۲
۲۲نرم افزار SPSS (مقدمات و پیشرفته ) هر کدام ۲۴۶تکنیک های حل مسئله
(Problem solving)
۲
۲۳نرم افزار Matlab (مقدماتی و پیشرفته ) هر کدام ۲۴۷تحلیل ریشه ای خطا (RCA)۲
۲۴تشریح معیار های مدل EFQM-INQA ۲
در گروه مهندسی صنایع شرکت هرم علم کوشا آمادگی دارد تا عناوین دوره های مورد درخواست سازمان ها را در محل شرکتها برگزار نماید. بر این اساس دوره های فوق به عنوان پیشنهاد مطرح می گردد.
توسط |۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴:۰۱:۰۶مهر ۳۰ام, ۱۳۹۷|اخبار شرکت|بدون ديدگاه

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه

چهارده − 9 =

اطلاعات تماس :

hek.co@yahoo.com

تلفن همراه: 09169513756

فکس: 02189773843

وبسایت: صفحه اصلی