استاد عزیز درود بر شما 

از اینکه قرار است در تولید محتواهای آموزشی ما را همراهی کنید بسیار خوشحالیم.

طرح همکار شو کوشا یکسری مزایا برای استاد داره مثل:

  • اخذ گواهی تدریس 
  • تاییدیه حضور در بانک اساتید کوشا 
  • بازاریابی محتوا توسط تیم کوشا 
  • منتفعت مالی حاصل از فروش محتوا 

حالا اگر مطمئن هستید که قراره در کنار ما باشید لطفا شرایط شرکت در طرح همکار شو را مطالعه کنید. 

شرایط تولید محتوای آموزشی

شرایط همکاری با اساتید

۱- مدرس می بایست قبل از تولید محتوا فیلم زیر را تکمیل و به همراه رزومه ازسال نماید. 

۲-مدرس میبایست حتما سابقه تدریس و در صورت نیاز سابقه صنعتی داشته باشد.

۳-مدرس میبایست مسلط به تهیه و تولید آموزش های ویدیویی باشد .

۴- محتوای تولید شده بههیچ وجه نباید کپی شده باشند. 

۵- قیمت گذاری روی محتوای تولید شده بر اساس رزومه و کیفیت محتوا، توسط تیم کوشا صورت می پذیرد و مدرس نیز میتواند در آن مشارکت داشته باشد. 

۶-ویرایش و تدوین محتوا بر عهده مدرس میباشد البته الگوریتم های مورد نیاز در اختیار مدرس قرار خواهد گرفت. 

۷- قبل از تولید محتوای اصلی، مدرس می بایست لینک نمونه تولید محتوا را برای مجموعه کوشا ارسال نماید.