رسوب گذاری در تجهیزات فرآیندی

/رسوب گذاری در تجهیزات فرآیندی
رسوب گذاری در تجهیزات فرآیندی۱۳۹۸/۳/۲۱ ۱۶:۳۳:۴۵
دوره آموزشی خوردگی و رسوب گذاری در واحد های فرآیندی و راهکارهای رفع آن

مدت دوره :۲۴ ساعت 

زمان دوره :۲۴ الی ۲۶ تیر ماه 

میزان سرمایه گذاری :۸۵۰۰۰۰۰ ریال 

ثبت نام

هدف برگزاری : ضمن آشنایی با دلایل تشکیل انواع رسوب ها در تجهیزات فرایندی، راهکار های رفع مشکل انواع رسوب ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

شرایط شرکت کنندگان: کارشناسان و روسا بهره برداری و فرآیند، بازرسین فنی

محتوای دوره آموزشی:

 • آشنایی با انواع رسوب ها و دلایل تشکیل آنها 
 • آنالیز شیمیایی و تجزیه و تحلیل رسوب 
 • معایب و مشکلات ناشی از تشکیل رسوب و خوردگی در تجهیزات فرایندی 
 • ارتباط خوردگی و رسوب گذاری در تجهیزات صنعت نفت 
 • راهکار های پپیشگیری از تشکیل رسوب 
 • مکانیزم خوردگی و رسوب گذاری 
 • روش های حذف رسوب 
 • بررسی کار های انجام شده در شرکت های مشابه در خصوص پیشگیری از رسوب و خوردگی 
 • مطالعه موردی و تجزیه و تحلیل دلایل تشکیل رسوب و راهکار های رفع مشکل در یکی از تجهیزات شرکت مورد نظر 

چکیده از سوابق و توانمندی های مدرس دوره آموزشی:

 • محقق فوق دکترای مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
 • نخبه بنیاد ملی نخبگان کشوری 
 • سرپرست نوبت کار بهره برداری و پژوهنده ارشد پژو هش های فنی پتروشیمی 

اطلاعات تماس :

hek.co@yahoo.com

تلفن همراه: 09169513756

فکس: 02189773843

وبسایت: صفحه اصلی