هوش تجاری

مدرس : تیم آموزشی کوشا مجموعه ای از اساتید برتر ایران را دارد
مخاطبین: مدیران کسب و کارها و کارآفرینان

فرمت آموزش: 1فیلم MP4 + جزوه آموزشی

نوع تحویل : دانلودی

مدت زمان : 4 ساعت