ارزیابی مخازن ذخیره sfs مطابق API653/EEMUA159/ASMEFFS-1

150,000 تومان تومان

مدرس: ابراهیم خیر

مخاطبین :مهندسین بازرس فنی دوره بهره برداری، مهندسین تعمیرات ، مهندسین فرآیند و مهندسین ایمنی، مدیران پروژه

فرمت آموزش: وبینار رایگان
نحوه آموزش : آنلاین
مدت زمان آموزش : 2 ساعت