کلیات طراحی اتاق بحران بر مبنای پدافند غیر عامل

460,000 تومان

مدرس: هاشم ستاره
مخاطبین :مهندسین بازرس فنی دوره بهره برداری، مهندسین تعمیرات ، مهندسین فرآیند و مهندسین ایمنی، مدیران پروژه

فرمت آموزش: وبینار + جزوه آموزشی (فیلم دوره آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار داده خواهد شد)
نحوه آموزش : آنلاین
مدت زمان آموزش : 8 ساعت