مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار primavera

690,000 تومان 490,000 تومان

مدرس :

مخاطبین: مدیران و کارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه ها، مديران پروژه، هماهنگ کنندگان پروژه، مهندسان پروژه و مدیران مهندسی

فرمت آموزش: 8 جلسه 3 ساعته

نوع آموزش: وبینار

مدت زمان : 24ساعت