دوره مدیریت انبار و نقطه سفارش

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مدرس : تیم آموزشی کوشا افتخار همکاری با مجموعه ای از اساتید متخصص و برتر ایران را دارد.
مخاطبین: مدیران، کارشناسان، کارکنان

فرمت آموزش: وبینار آموزشی + جزوه آموزشی

مدت زمان : 4 ساعت