بازرسی جوش

1,100,000 تومان 650,000 تومان

مدرس : مهندس خیّر

مخاطبین: کارشناسان و بازرسان جوش و متالورژی

فرمت آموزش: 8 جلسه 3 ساعتی

نوع برگزاری : وبینار

مدت زمان : 24ساعت