برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

390,000 تومان

مدرس :

مخاطبین: مدیران و کارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه ها، مديران پروژه، هماهنگ کنندگان پروژه، مهندسان پروژه و مدیران مهندسی

فرمت آموزش: 8 جلسه 3 ساعته

نوع آموزش: مجازی

مدت زمان : 24 ساعت