برترین دوره های مدیریت

برترین دوره های کار آفرینی و رشد کسب و کار

کارآفرینی و رشد کسب و کار

مدیریت زمان به سبک حرفه ای ها

۲۹۰,۰۰۰ تومان

کارآفرینی و رشد کسب و کار

سیستم سازی کسب و کار

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

کارآفرینی و رشد کسب و کار

تکنیک های هدف گذاری ایده آل

۴۰,۰۰۰ تومان
هدف گذاری
کتاب آنلاین

برترین دوره های فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

نقشه خوانی برق

۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!

آنلاین

بازرسی جوش

۶۵۰,۰۰۰ تومان

برترین دوره های بازاریابی و فروش

۷۹۰,۰۰۰ تومان

بازاریابی و فروش

بازاریابی محتوا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازاریابی و فروش

نخبگان تبلیغ نویسی

۱۹۰,۰۰۰ تومان
همکار شو

خواندنی هایی برای شما

آموزش مجازی ایمنی

 ایمنی، آتش نشانی و محیط زیست

آموزش مجازی برق

 برق و ابزار دقیق

آموزش مجازی شیمی و فرآیند

شیمی، فرآیند، بهره برداری

آموزش مجازی کیفیت فرآیند

 مدیریت کیفیت

آموزش مجازی مکانیک

 مکانیک

افتخارات ما

تیم مشاورین ما

فروغ کاظم زاده

فروغ کاظم زاده
مدیرعامل

سمانه آقاجری
پشتیبان IT

فاطمه رضایی

فاطمه رضایی
پشتیبان آموزشی

محمد حیدری مقدم

محمد حیدری مقدم
مدیر IT

برخی از مشتریان ما