مدیریت زمان

مدیریت موفق زمان

مدیران موفق در مدیریت زمان خودشان نیز موفق هستند. آن ها ازآن جهت که فعالیت هایشان را تحت کنترل درآورند تا در نتیجه وقت بیشتری برای کارهای اساس داشته باشند کامیاب می باشند.

رازموفقیت بسیاری از کارمندان و مدیران،استفاده روزمره از یک کمک کارشخصی است که به انها اجازه می دهد تا نگرشی جامع و فراگیر بر همه وظایفی که دردست دارند داشته باشید، و برنامه ریزی کنند و تمام پروژه های مهم، قرارهای ملاقات و فعالیت ها را با روشی سیستماتیک و هدف دار با یکدیگر هماهنگ و متناسب سازند، و در امر سازماندهی و مراقبت و پیگیری وظایف موفق ترباشند.

مدیریت زمان پایدار

ثبات قدم در این رابطه نه تنها شما را به سوی توسعه و بهبود روشن و آشکاری از درک و آگاهی، برنامه ریزی، مراقبت و نظارت رهنمود می سازد بلکه فشارهای روحی را کاهش داده و درنتیجه گرایش و رفتاری مثبت و خوش بینانه در زندگی ایجاد می کند

مدیریت زمان

 مزایای برنامه ریزی زمان

مدیریت زمان پایدار و استوار مزایای فراوانی دارد:

  • آمادگی بهتر برای روز کاری آینده
  • برنامه ای رو به جلو برای همان روز
  • سازماندهی امور روزمره
  • نظم شخصی
  • بهبود کنترل شخصی
  • افزایش توان اجرایی شخص
  • تمرکز برروی مسائل اساسی
  • حافظه بهتر
  • احساس مثبت موفقیت در پایان روز

نکته دیگر در راستای مدیریت زمان، این است که فرد بایستی ارزش زمان را درک کند و اجزای زمان را به خوبی بشناسد. به دنبال شناسایی زمان به راهبردهای عملی‌تر دست بزند که در این میان، موارد زیر حائز اهمیت می‌باشند:

نوشتن و تفکیک کردن کارها
اولویت بندی کارها
تقسیم‌بندی و تفکیک زمان انجام کارها
تعیین مدت زمان مشخص برای هر کار

در صورت علاقمند به مطالعه بیشتر در رابطه با مدیریت زمان در سازمان ها کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *